Expertise van Accent:
Accent Organisatie Advies voert adviesopdrachten uit op het snijvlak van Lean Management, Risico Management en Financieel Performance Management. Centraal in onze aanpak staat het duurzaam verbeteren van uw rendement, door middel van efficiencyverbetering en kostenreductie programma’s. Hierbij houden wij de menselijke aspecten binnen uw organisatie goed voor ogen.

Home

Hoe efficiënt is uw bedrijfsvoering?

Zo maar een paar vragen waar een tijdstudie het antwoord op kan geven en u veel geld kan besparen.

efficiency

Kwantificeren, visualiseren en verbeteren

Vormen samen de basis voor een goed advies. Het nemen van besluiten op basis van feiten (kwantificeren) en niet op ‘buikgevoelens’ is belangrijk. Objectieve data uit tijdstudies of gestructureerde ‘verbeter-heatmaps’ geeft u een schat aan informatie over verspillingen en verbeterpotentieel. Goede visualisatie van deze gegevens bevordert communicatie tussen mensen en afdelingen en resulteert direct in verbeteracties.

improvement

Accent-Pro verbeter-software

Is speciaal ontwikkeld om op een makkelijke wijze betrouwbare data te verzamelen. Dit kan door verschillende type tijdstudies, bijvoorbeeld een Multi Moment Opname of een Continue tijdstudie, uit te voeren. Daarnaast biedt Accent-Pro ook de mogelijkheid om op een gestructureerde manier verbeter-’heatmaps’ te creëren en te inventariseren hoe uw medewerkers hun werkdag hebben ervaren.